OSNOVNI PODACI O PROJEKTU:

Naslov projekta: ANALIZA PREKOGRANIČNIH KULTURNOPOVIJESNIH VEZA I REVITALIZACIJA OBJEKATA
Akronim: PROBUĐENA KULTURNA BAŠTINA

Troškovi projekta: 1.470.404,61 EUR
IPA udio (EU): 1.249.843,92 EUR (85%)
Trajanje projekta: 1.6.2011 - 31.3.2013
Partneri projekta:
 
 

Župnija sv. Martina Biskupa
Pisarovinska jamnica
 
 
Kolofon Prijava Izvedba: p@rtner