Naslov projekta: ANALIZA ČEZMEJNIH KULTURNOZGODOVINSKIH POVEZAV IN REVITALIZACIJA OBJEKTOV KULTURNE DEDIŠČINE
Akronim projekta: PREBUJENA KULTURNA DEDIŠČINA

Stroški projekta: 1.470.404,61 EUR
IPA delež (EU): 1.249.843,92 EUR (85%)
Trajanje projekta: 1. 6. 2011 – 31. 3. 2013
Partnerji v projektu:

coupona.com.ua

 
 

Župnija sv. Martina Biskupa
Pisarovinska jamnica
 
 
Kolofon Prijava Izvedba: p@rtner